sağlıkta dönüşüm projesi

81 il için alınan bu karar herkesi ilgilendiriyor!

81 il için alınan bu karar herkesi ilgilendiriyor!

2 Kasım'dan itibaren devlet hastaneleri de özel hastaneler gibi...